Jak ewidencjonować czas pracy pracowników?

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi następuje na podstawie ewidencji jego czasu pracy uwzględniającej wszystkie takie czynniki zmienne jak godziny nadliczbowe, pracę w nocy.

Kto ma obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy?

Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji czasu pracy jest zawsze pracodawca. Nie musi tego prowadzić osobiście, może zlecić to pracownikom administracyjnym. Jednak za poprawność ewidencji ponosi pełną odpowiedzialność, dlatego jej prowadzenie powinien nadzorować. Do niego także należy opracowanie wzoru kart ewidencji pracy, które mogą być prowadzone w systemie miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. System miesięczny jest praktyczny i najlepiej się sprawdza.

Co musi zawierać karta czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy pracownika prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicznej. Karty muszą być prowadzone indywidualnie. Odnotować w nich należy:

• godziny przepracowane w dniach z wyodrębnieniem godzin nadliczbowych,

• godziny przepracowane w święta i dni wolne od pracy oraz w nocy,

• urlopy płatne i bezpłatne,

• zwolnienia lekarskie,

• nieusprawiedliwione nieobecności.

Ewidencja czasu pracy kierowców sporządzana jest na podstawie odczytu kart tachografów, nie może być on dokonywany rzadziej niż 128 dni.

Systemy ewidencji czasu pracy dostępne pod adresem: https://www.unicard.pl/rejestracja-czasu-pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *